Τηλ: 210 992 0310

 E-mail: info@syntaxis.gr

Κλεάνθους 8 Ηλιούπολη 16346, Αθήνα

Μισθοδοσία

H Syntaxis προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην επιχείρηση όσον αφορά τον εργατικό και ασφαλιστικό τομέα.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Ολοκληρωμένη τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
Υπηρεσίες μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας

Επίλυση προβλημάτων όσον αφορά τους ασφαλιστικούς οργανισμούς

Υπηρεσίες σχετικά με το πρόγραμμα των εργαζομένων, τις άδειες, τα εργατικά θέματα
Υπηρεσίες εγγραφής  σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Διεκπεραίωση υποχρεώσεων επιχειρήσεων (Ασφαλιστικοί οργανισμοί, εργατικές διαφορές, πληρωμές )

Ενημέρωση της επιχείρησης για ασφαλιστικά θέματα