Τηλ: 210 992 0310

 E-mail: info@syntaxis.gr

Κλεάνθους 8 Ηλιούπολη 16346, Αθήνα

Άλλες υπηρεσίες

Η Syntaxis ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες και σε άλλους τομείς είτε μέσω των στελεχών της είτε μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Φορολογικοί σχεδιασμοί – Ίδρυση, τήρηση και έλεγχος αλλοδαπών επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Διαμόρφωση στρατηγικής, Business plan)

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα

Οργάνωση σεμιναρίων προσωπικού σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα

Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων