ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΩ

Κλεάνθους 8 Ηλιούπολη 16346     T: 210 992 0310

H Syntaxis προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις υποχρεώσεις της επιχείρησης στον εργατικό και ασφαλιστικό τομέα.     

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:     

  • Ολοκληρωμένη τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας
  • Υπηρεσίες απογραφής σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • Διεκπεραίωση υποχρεώσεων επιχειρήσεων (Ασφαλιστικοί οργανισμοί, εργατικές διαφορές, πληρωμές )

 

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Κλεάνθους 8 Ηλιούπολη 16346
T: 210 992 0310 T: 210 995 1820
E: info@syntaxis.gr