ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΩ

Κλεάνθους 8 Ηλιούπολη 16346     T: 210 992 0310

Η Syntaxis ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες και σε άλλους τομείς είτε μέσω των στελεχών της είτε μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της.     

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:     

  • Φορολογικοί σχεδιασμοί – Ίδρυση, τήρηση και έλεγχος αλλοδαπών επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες  (Διαμόρφωση στρατηγικής, Business plan )
  • Ελεγκτικές υπηρεσίες 
  • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
  • Επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα
  • Οργάνωση σεμιναρίων για την ενημέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα 

Στοιχεια επικοινωνιας (GR)

Κλεάνθους 8 Ηλιούπολη 16346
T: 210 992 0310 T: 210 995 1820
E: info@syntaxis.gr